رابطه شهادت شهید آوینی و شهید ابراهیم هادی چیست؟ قاسمی: آقا سید فکه ش ت خورده نمیشه چیزی از آن در آورد! شهید آوینی: نه! من باید یک کربلا از اینجا در بیاوردم.

درخواست حذف این مطلب

به نام خدای مهدی عج
سعیدقاسمی: ماجرای رفتن به فکه را خود شهید گیر داد ؛من به او گفتم بریم بازی دراز ؛ بریم جا های دیگر که بحث پیروزی زیادی داره ؛گفتم آقا سید فکه ش ت خورده عملیات ؛ خیلی ها تو کانال ها ماندند... نمیشه از توش چیزی در آورد!! گفت: چی میگید شما ! بیایید برویم آنجا ،من باید یک کربلا از آنجا دربیاورم!
...

نکته: شـهید ابـراهیـم هـادی در جریان یک عملیات در منطقه فـکه و
کانال کمیل چند روز زمین گیر شده و نفربه نفر تشنه لب شهید شدند!!

به نقل از سخنرانی حاج سعید قاسمی در یادواره شهید آوینی:

شرح کامل لحظه شهادت شهیدان آوینی و یزدان پرست از زبان سعید قاسمی

http://rasekhoon.net/media/show/692959


عصر همان روز یعی روز پنج شنبه 19 فروردین رفتیم در کانالهای عراق. کانالهای معروفی که به بچه های گردان کمیل سال 61 در آنجا محاصره بودند. شب را در اردوگاه و قرارگاه متعلق به عراق م م.
http://www.aviny.com/details.aspx?id=19